Gwarancja

Gwarancja

NA WSZYSTKIE ROWERY UDZIELAMY 24-MIESIĘCZNEJ GWARANCJI!

Firma – RowerLab udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu.

Warunkiem obowiązywania gwarancji jest dokonanie w okresie gwarancji jednego odpłatnego przeglądu w okresie 6 miesięcy od daty sprzedaży.

Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu roweru. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z rękojmi.

  • Przegląd można wykonać w sklepie RowerLab

W ramach pierwszego przeglądu powinny być wykonane następujące czynności:

– regulacje układu napędowego

– dokręcenie śrub i nakrętek

– sprawdzenie i regulacja luzów części łożyskowanych

– sprawdzenie naciągu szprych

– kontrola mechanizmu korbowego i elementów układu napędu

– kontrola stanu mocowania kół

– kontrola stanu ogumienia

– sprawdzenie stanu hamulców i regulacja

– sprawdzenie sprawności i skuteczności działania pozostałych podzespołów roweru

W RowerLab stawiamy na zadowolenie naszych klientów przez cały czas użytkowania roweru zakupionego w naszym sklepie. Dlatego wszystkie rowery podlegają gwarancji.