Reklamacja i zwroty

Reklamacja i zwroty

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie rowerlab.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od daty zakupu.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient, ale także w trakcie późniejszego użytkowania znajdzie w nim wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, Klient powinien odesłać go wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym  Formularz reklamacyjny  przesyłką pocztową lub kurierską na: adres sklepu:

RowerLab Ecaterina Dudoglo

Plac Świętego Macieja 7a,

50-244 Wrocław.

Koszty odesłania reklamowanego towaru pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep RowerLab zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i dołączyć odręczny lub jako wydruk komputerowy formularz reklamacyjny (opis wady produktu).

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru, w przypadku zakupu przez internet. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, uzupełnij formularz Formularz do zwrotu wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

RowerLab Ecaterina Dudoglo

Plac Świętego Macieja 7a,

50-244 Wrocław

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rowery można zwrócić tylko w przypadku niezarejestrowania.

Zwrot jest niemożliwy, w przypadku gdy, produkty  zostały otwarte lub rozpieczętowane, produkty otrzymane ponad 14 dni temu, produkty zwrócone w niezadowalającym stanie.

Zwrot towaru zakupionego na fakturę będzie możliwy jedynie, jeżeli zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego (ustawy o prawach konsumenta (rozdział 5, art. 38a);

Uwaga: RowerLab nie ponosi odpowiedzialność za służbę kurierską. Z naszej strony rowery wraz z paczkami zostają bardzo dobrze zabezpieczone folią i kartonem. Przed odbiorem przesyłki sprawdź czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane. W przypadku uszkodzenia należy spisać protokół szkody w obecności kuriera, kurier musi podpisać protokół. W ten sposób można dostać odszkodowanie (protokół trzeba spisać i zgłosić do DPD w ciągu 2 godzin). Paczka jest zabezpieczona na kwotę wartości roweru lub innego towaru.